JPND – Neurodegenerative Disease Research


JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) jest międzynarodową inicjatywą), która wspiera badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi. Cel sieci JPND stanowi zbadanie przyczyn występowania chorób, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, na które coraz częściej zapada starzejące się europejskie społeczeństwo.

W ramach programu JPND wspierane są badania nad następującymi chorobami neurozwyrodnieniowymi:

 1. chorobą Alzheimera oraz innymi demencjami,
 2. chorobę Parkinsona oraz związanymi z nią dolegliwościami,
 3. chorobami prionowymi,
 4. stwardnieniem zanikowym bocznym,
 5. chorobą Huntingtona,
 6. ataksją rdzeniowo-móżdżkową,
 7. rdzeniowym zanikiem mięśni.

Najważniejszym założeniem JPND jest inspirowanie międzynarodowych badań, które umożliwią wczesne wykrycie objawów chorób neurozwyrodenieniowych oraz pozwolą na opracowanie odpowiednich form terapii dla osób dotkniętych tymi chorobami. Konsorcjum ogłasza konkursy na międzynarodowe projekty realizowane wspólnie przez zespoły badawcze pochodzące z co najmniej trzech krajów należących do sieci.

Konkursy

Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases Neurodegenerative Diseases (zapowiedź)

Sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru medycyny spersonalizowanej w chorobach neurozwyrodnieniowych, którego ogłoszenie planowane jest w styczniu 2019 roku. Konkurs zostanie dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund. Budżet konkursu wyniesie ok. 30 milionów euro.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurozwyrodnieniowe:

 • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • chorobę Huntingtona,
 • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 • rdzeniowy zanik mięśni.

Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals): marzec 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na początku 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

European research projects for cross-disease analysis of pathways related to Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Temat konkursu: Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Ideą konkursu  jest inspirowanie nowatorskich i międzydziedzinowych badań naukowych, które łączą doświadczenia o charakterze przedklinicznym bądź klinicznym z podejściami z obszaru biologii obliczeniowej. Celem inicjatywy JPND jest również wsparcie badań polegających na przeprowadzaniu systemowych analiz chorób neurozwyrodnieniowych oraz innych schorzeń chronicznych. Badania te mogą się przyczynić do ujawnienia wspólnych oraz różnicujących mechanizmów leżących u podłoża tych chorób, a także dzięki analizom wykraczającym poza tradycyjne podziały kliniczne poszerzyć naszą wiedzę o patofizjologicznych mechanizmach badanych schorzeń.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurozwyrodnieniowe:

 1. chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 2. chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 3. choroby prionowe,
 4. stwardnienie zanikowe boczne,
 5. chorobę Huntingtona,
 6. ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 7. rdzeniowy zanik mięśni.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3, lecz nie więcej niż sześciu, grup badaczy pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Belgia, Kanada, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Turcja

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 300 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania wniosków skróconych: 18th of February 2014

Termin składania pełnych wniosków: 23rd of June 2014

Wyniki: październik 2014 r.                  

Dokumentacja konkursowa:

Call text

Country-specific details

FAQ

Szczegółowe informacje

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Identyfikacja i strukturalne scharakteryzowanie pierwotnych cytotoksycznych konformerów kaskady amyloidogenicznej: idealne cele badań w prewencji, diagnostyce i terapeutyce neurodegeneracji

Kierownik polskiej części projektu:

 • prof. Marek Cieplak, Instytut Fizyki PAN

Partnerzy:

 • dr Mariano Carrión-Vázquez – koordynator projektu, (CSIC, Hiszpania),
 • dr Damien Thompson (University of Limerick, Irlandia).

Kontakt:

dr Laura Bandura-Morgan, laura.bandura-morgan@nvn.gov.pl, tel. 12 341 9163

Malwina Jabczuga-Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 519 404 997

 

The identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Temat konkursu: Identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases (zamknięty)

Ideą konkursu było wsparcie nowatorskich, interdyscyplinarnych międzynarodowych projektów badawczych mających na celu rozwinięcie dotychczasowej wiedzy na temat chorób neurozwyrodnieniowych.

Tematyka konkursu obejmowała następujące choroby neurozwyrodnieniowe:

 1. chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 2. chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 3. choroby prionowe,
 4. stwardnienie zanikowe boczne,
 5. chorobę Huntingtona,
 6. ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 7. rdzeniowy zanik mięśni.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 500 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania wniosków: 19 marca 2013 r.

Wyniki: czerwiec 2013

Dokumentacja konkursowa:

National eligibility criteria

Call text

Frequently asked questions

Kontakt:

Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 519 404 997

 

Kontakt

Marlena Wosiak, tel. 12 341 9093

dr Małgorzata Hasiec, 12 341 9153