Aktualności

 • Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w… czytaj dalej
 • Klimat naszej planety podlega ciągłej ewolucji. Zrozumienie, co wpływa na zmiany klimatu, jest szczególnie istotne w kontekście drastycznego przyspieszenia ich tempa w ostatnim czasie. Pomogą w tym badania nad strukturami nazywanymi świecami krasowymi.… czytaj dalej
 • Bliskość natury i jej tajemnicze oblicze inspirują artystów, twórców i aktywistów. Są też ważnym tematem badań. Wśród laureatów konkursu sieci Forest Value Innovating forest-based bioeconomy znalazły się aż dwa zespoły badawcze z Polski. Projekt… czytaj dalej
 • Siedem projektów z listy rezerwowej otrzymało finansowanie w konkursie GRIEG, po przyznaniu przez darczyńców dodatkowych środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Polscy naukowcy otrzymają łącznie ponad 42 miliony złotych na badania prowadzone we… czytaj dalej
 • W środę 20 października 2021 r. o godz. 12:30  zapraszamy na dwugodzinne webinarium dotyczące konkursu OPUS LAP. Podczas wydarzenia zostaną przybliżone zasady programu Weave oraz szczegółowo omówione zasady… czytaj dalej
 • – Choć żyjemy w rzeczywistości cyfrowej i erze podboju kosmosu, nauki o przeszłości człowieka są nadal potrzebne i ważne. Nagroda utwierdza mnie w przekonaniu, że moja praca ma wartość i odbiorców – mówi dr Paweł L. Polkowski, jeden z laureatów Nagrody… czytaj dalej
 • Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Program ma na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.… czytaj dalej
 • Prof. Jakub Growiec, prof. Wojciech Fendler i dr hab. Michał Tomza 6 października odbiorą Nagrodę NCN za 2020 rok. Tego dnia poznamy także laureatów Nagrody NCN 2021.
  Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych, przyznawane… czytaj dalej
 • – NCN udzieliło mi wsparcia i dało kredyt zaufania. Gdyby nie uwierzyło we mnie trzy lata temu, nie byłabym dziś kierownikiem grantu ERC – podkreśla dr hab. Valentina Lepri w reportażu z obchodów jubileuszu 10-lecia NCN. Przez dekadę działalności Centrum… czytaj dalej
 • W czwartek, 30 września miało miejsce otwarcie Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko – Centrum Dioscuri kierowanego przez prof. dra hab. Gracjana Michlewskiego. Powstało ono w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.… czytaj dalej
 • Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 28… czytaj dalej
Kod CSS i JS