Ważna informacja na temat konkursu Pilot Call Cultural Heritage


piątek, 22 marca 2013

Sugerujemy, aby osoby przygotowujące wniosek w konkursie pilotażowym JPI Cultural Heritage przed wysłaniem wniosku dokładnie przeanalizowały kryteria oceny zamieszczone w Guidelines for applicants (annex nr 4).

Charakter konkursu JPI nieco odbiega od specyfiki konkursów ogłaszanych przez NCN. Istotnym elementem oceny wniosku są kryteria zawarte w pkt 6. i 7. tabeli (impact i exploitation of results). Zwracamy uwagę, że tezy zawarte we wniosku powinny być sformułowane tak, aby odnosiły się do kryteriów zawartych w tych punktach. Zgodnie z wytycznymi NCN projekt musi dotyczyć badań podstawowych, niemniej jednak wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy mogą opisać perspektywy wykorzystania proponowanych badań lub ich kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce, dydaktyce itd.).

Dodatkowo, osoby mające wątpliwości związane z konstrukcją tabeli dotyczącej planowanego budżetu mogą skorzystać z wzorca.