Wprowadzanie zmian w projektach finansowanych przez NCN


poniedziałek, 6 lipca 2015

Miło nam poinformować, że na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy specjalną sekcję pt. Zmiany w projektach, dzięki której grantobiorcy realizujący projekty, staże podoktorskie i stypendia doktorskie będą mogli szybko odnaleźć niezbędne informacje dotyczące możliwości aneksowania umów zawartych z NCN.

Do instrukcji dołączono odpowiednie wzory aneksów oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania rodzajowej zmiany.

Instrukcja obejmuje konkursy: OPUS 1-7, PRELUDIUM 1-7, SONATA 1-7, SONATA BIS 1-3, MAESTRO 1-5 oraz HARMONIA 1-5. W przypadku konkursów SYMFONIA, FUGA i ETIUDA prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunem projektu/stażu/stypendium, którego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w systemie OSF po zalogowaniu się na indywidualne konto redaktora wniosku.

Przejdź do sekcji Zmiany w projektach