Instrukcja wprowadzania zmian w projektach zaktualizowana


czwartek, 25 lutego 2016

W sekcji Zmiany w projektach zostały udostępnione instrukcje wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 oraz SONATA 9.

Instrukcja wprowadzania zmian umożliwia szybkie odnalezienie informacji na temat możliwości aneksowania umów zawartych z NCN w ramach rozstrzygniętych konkursów na projekty badawcze, staże podoktorskie i stypendia doktorskie. Do instrukcji dołączono odpowiednie wzory aneksów oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania rodzajowej zmiany.

Przejdź do sekcji Zmiany w projektach.