JPI-EC-AMR


JPI-EC-AMR jest programem realizowanym przez sieć JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance), która wspiera badania z zakresu oporności na antybiotyki realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze. Do tej pory sieć ogłosiła dwa konkursy na projekty badawcze i sfinansowała 10 projektów. W pracach JPI-EC-AMR uczestniczy 20 organizacji z 17 krajów.

Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. Fundamental and translational research, with the exception of clinical trials (w trakcie oceny)

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. Fundamental and translational research, with the exception of clinical trials.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe konsorcja badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Partnerzy konsorcjum przygotowują jeden wspólny wniosek (w języku angielskim, według zalecanego wzoru), składany przez lidera projektu w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem strony https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/jpiamr2018.

Kraje uczestniczące w konkursie

Belgia, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

Harmonogram konkursu

Nabór wniosków odbywać się będzie w dwóch etapach według następującego harmonogramu:

 • 7 marca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals
 • kwiecień/maj 2018 – zaproszenie do składania wniosków pełnych
 • 14 czerwca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals
 • październik/listopad 2018 r. – wyniki konkursu
 • przełom  2018/2019 - rozpoczęcie realizacji projektów

Dokumentacja konkursowa

 1. Call text *ostatnia aktualizacja (v5): 15.01.2018 r.
 2. Pre-proposal Application Form
 3. Specific Requirements / Annex B *ostatnia aktualizacja (v5): 15.01.2018 r.

Partner Search Tool

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Broszura informacyjna
 2. Przewodnik – upowszechnianie wyników projektów JPI AMR
 3. Raport WHO Prioritization of Pathogens

Więcej informacji o konkursie na stronie JPI AMR.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 2. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie planowany jest udział dwóch (lub więcej) jednostek z Polski, powinny one złożyć wniosek do NCN jako konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie dysponował osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia, podany w sekcji 2.1.2 załącznika do Uchwały Rady NCN, stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 8-9).
 5. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 października 2017 r. (1 EUR= 4,2705 PLN).
 6. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches (zamknięty)

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Kanada, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja

Harmonogram konkursu:

21 marca 2017 r. – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals

maj 2017 – zaproszenie do składania wniosków pełnych

4 lipca 2017 r. – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals

październik 2017 r. – wyniki konkursu

Dokumentacja konkursowa:

 1. Call Text
 2. Proposal Application Form
 3. Specific Regulations

Jeden wspólny wniosek powinien zostać złożony przez koordynatora międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego.

Partner Search Tool

Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 6-13).
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 9-10).
 4. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 stycznia 2017 r. (1 EUR= 4,3728 PLN).
 5. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Wyniki konkursu

To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at the genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistance (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI-EC-AMR zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. Wnioski składane do konkursu powinny mieścić się w poniższej tematyce:

Wyjaśnienie dynamiki procesu oporności antybiotykowej u bakterii, jego rozwoju i przekazywania na poziomie genetycznym, komórkowym, w organizmach zwierzęcych i ludzkim oraz w społeczeństwie i środowisku, w celu planowania i oceny postępowań zaradczych i interwencyjnych dotyczących kontroli zjawiska oporności antybiotykowej.

(To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at the genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistance.)

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech, a co najwyżej sześciu zespołów naukowych pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie mogą się znaleźć maksymalnie dwa zespoły finansowane przez jedną organizację. Jeżeli w jednym projekcie znajdują się dwie polskie jednostki, powinny one utworzyć konsorcjum.

Termin składania wniosków (pre-proposals): 21 marca 2016 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Dania, Kanada, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Dokumentacja konkursowa:

Wnioski należy składać za pomocą system elektronicznego: Proposal Submission Tool and Pre–Proposal Template

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania wniosków pełnych upływa 4 lipca 2016 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Budżet polskiej części projektu powinien być skalkulowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych (uchwała Rady nr 84/2015, s. 5-12). W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 6-9.

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski będą zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu.     

Prosimy również o zapoznanie się wymogami formalnymi konkursu skierowanymi do wnioskodawców z Polski (s. 5).  

Szczegółowe informacje o konkursie

Polski projekt finansowany w konkursie


Kontakt:


JPI AMR otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 681055.