śr., 15/12/2010 - 10:14

W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Rady Narodowego Centrum Nauki. Minister Barbara Kudrycka wręczyła akty nominacyjne wszystkim 24 nowym Członkom Rady, wyłonionym spośród ponad 500 zgłoszeń. Gratulując wybranym, prof. Kudrycka podkreśliła, że obecność tak znakomitych uczonych w tym nowym gremium jest najlepszą gwarancją jakości i rzetelności działania Rady.

"Wierzę, że nowy organ reprezentowany przez Państwa będzie się kierował najbardziej szlachetnymi i merytorycznymi intencjami, sprzyjającymi rozwojowi nauki w Polsce na nowych zasadach" - zwróciła się do członków Rady NCN minister Barbara Kudrycka. -" Jestem przekonana, że pierwsza Rada Narodowego Centrum Nauki będzie mieć znaczący wpływ na rozwój nowego modelu finansowania badań podstawowych" - dodała minister. Prof. Barbara Kudrycka złożyła także podziękowanie jednostkom naukowym i środowisku naukowemu za ponad 500 zgłoszonych kandydatur oraz Zespołowi Identyfikującemu, który wskazał 24 Członków Rady. Po części inaugurującej nowi członkowie Rady rozpoczęli pierwsze posiedzenie, podczas którego dokonano w głosowaniu wyboru przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, którym został prof. Michał Karoński.

Przedstawiamy skład Rady NCN powołanej przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką, spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący:

 1. prof. dr hab. Jacek Błażewicz, nauki ścisłe i inżynierskie,
 2. prof. dr hab. Zbigniew Błocki, nauki ścisłe i inżynierskie,
 3. prof. dr hab. Bożena Czerny, nauki ścisłe i inżynierskie,
 4. prof. dr hab. Andrzej Duda, nauki ścisłe i inżynierskie,
 5. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 6. prof. dr hab. Jakub Gołąb, nauki o życiu,
 7. prof. dr hab. Janusz Janeczek, nauki o życiu,
 8. prof. dr hab. Janina Jóźwiak, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 9. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, nauki o życiu,
 10. prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak, nauki ścisłe i inżynierskie,
 11. prof. dr hab. Michał Karoński, nauki ścisłe i inżynierskie,
 12. prof. dr hab. Mirosław Kofta, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 13. prof. dr hab. Henryk Kozłowski, nauki ścisłe i inżynierskie,
 14. prof. dr hab. Leszek Leszczyński, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 15. prof. dr Teresa Malecka, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 16. prof. dr hab. Tomasz Motyl, nauki o życiu,
 17. prof. dr hab. Krzysztof Nowak, nauki o życiu,
 18. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 19. prof. dr hab. Ryszard Nycz, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 20. prof. dr hab. Jerzy Pałka, nauki o życiu,
 21. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 22. prof. dr hab. Adam Torbicki, nauki o życiu,
 23. prof. dr hab. Wojciech Tygielski, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
 24. prof. dr hab. Marek Żukowski, nauki ścisłe i inżynierskie.

Narodowe Centrum Nauki powołane w ramach reformy nauki, która weszła w życie 01.10.2010 roku, zapewni podwyższenie jakości prac naukowych oraz zwróci uwagę na młodych naukowców, mających trudności z uzyskaniem samodzielności badawczej, ze względu na brak dostępu do środków finansowych.

Do zadań Rady Narodowego Centrum Nauki należy:

 • określanie maksymalnie trzydziestu dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych;
 • określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju;
 • ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin;
 • określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację;
 • ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora, jego zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin;
 • wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.