Przedstawiamy kalendarz spotkań informacyjnych online prowadzonych przez  Koordynatorów Dyscyplin NCN na rok 2022. Spotkania przeznaczone są dla pracowników naukowych i doktorantów jednostek naukowych.   

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce wyjazdowe spotkania informacyjne pozostają nadal zawieszone, a zainteresowanym jednostkom proponujemy spotkania poświęcone ofercie konkursowej i trybowi oceny wniosków w NCN prowadzone w formie webinariów.

KALENDARZ SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 2022

Miesiąc Dzień
Styczeń x
Luty 15.02 nauki o życiu
Marzec 24.03 nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
Kwiecień

04.04 nauki o życiu,

05.04 nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

08.04 nauki ścisłe i techniczne

Maj x
Czerwiec 01.06 nauki ścisłe i techniczne
Lipiec x
Sierpień x
Wrzesień 29.09 nauki o życiu
Październik 04.10  nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
Listopad

16.11  nauki ścisłe i techniczne,

17.11   nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

18.11  nauki o życiu

Grudzień 1.12  nauki ścisłe i techniczne

Jednostki, które chcą zorganizować spotkanie online dla swoich pracowników proszone są o wybór jednego z proponowanych terminów i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl

Pobierz formularz

Dołożymy starań, aby odpowiedzieć pozytywnie na jak największą liczbę zgłoszeń, jednak z uwagi na ograniczenia systemowe nie możemy zagwarantować, że każda jednostka uzyska dostęp do szkolenia. Na decyzję wpłynie przede wszystkim liczba uczestników planowanego spotkania oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem email: szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl oraz u koordynatora dyscyplin dr Katarzyny Jareckiej-Stępień pod numerem telefonu

(w godzinach 10-12).

 

TERMINY SZKOLEŃ

SPOTKANIA INFORMACYJNE I WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW W 2021 r.

Miesiąc Dzień
Styczeń

20, 21, 22

Luty

15, 16, 17

Marzec 22, 23, 24
Kwiecień 6, 9, 30
Maj 19, 20, 21
Czerwiec 7, 8, 11
Lipiec

15.07. - ogólne dla wszystkich dyscyplin

Sierpień

-

Wrzesień 20.09. - NZ, 21.09. - ST, 22.09. - HS
Październik 12.10. - NZ, 14.10. - HS, 15.10. - ST
Listopad 18.11. - NZ, 19.11. - ST, 29.11. - HS 
Grudzień 6.12. - ST , 7.12. - NZ , 13.12. - HS

SPOTKANIA INFORMACYJNE I WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW W 2020 r.

Wstęp na spotkania jest możliwy w miarę dostępności miejsc. Osoby chętne do wzięcia udziału w danym szkoleniu prosimy o kontakt z organizatorem.

Termin Miejsce Dane kontaktowe organizatora

23.01.2020

godz. 10.00

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego

Foksal 17, 00-372 Warszawa

Aleksandra Kmak-Pamirska
513015110
a.pamirska@instytutpileckiego.pl

23.01.2020

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Beata Majewska
(52)3749485
Beata.Majewska@utp.edu.pl

24.01.2020

godz. 11.00

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Aula IChO/IChF
ul. Kasprzaka 44/52
Warszawa

Edyta Kołodziejczyk
22 343 2329
edyta.kolodziejczyk@icho.edu.pl

24.01.2020, godz. 9.00

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6, Poznań

mgr Aleksandra Niewiadomska

Pełnomocnik Dziekana ds. grantów

Laboratorium ds. projektów krajowych i zagranicznych

 (+48) 61 829 3520

alenie@wa.amu.edu.pl

03.02.2020 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Sabina Drzewicka

12 6173937

drzewicka@kt.agh.edu.pl

04.02.2020

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Edyta Czerwińska
42 272 54 43, 785 911 599
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl

04.02.2020

Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki

ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Seweryn Kowalski
510119301 Seweryn.kowalski@us.edu.pl
04.02.2020 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Lilia Ziemczonok
22 55 20 237 badania.wdib@uw.edu.pl
12.02.2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Collegium Medicum

Ul. IX Wieków 19 a (wejście od ulicy Radiowej), 25-317 Kielce

I piętro sala nr 1/6

Agnieszka Ciszek
041 349 69 87 agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl
14.02.2020 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Agata Tomaszewska
61 86 95 181 tomaszewska@ifmpan.poznan.pl
24.03.2020

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Natalia Galica
518300731, natalia.galica@us.edu.pl

24.03.2020

Uniwersytet Wrocławski

Bożena Tytoń, Kierownik Działu Badań Naukowych
71 344 72 52, 660202382
Bozena.tyton@uwr.edu.pl

25.03.2020

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Adam Watras
+48 71 39 54 183, a.watras@intibs.pl

26.03.2020

Politechnika Wrocławska

Monika Wesołowska, Dorota Bruczuk
71 320 21 76, 71 320 28 11
monika.wesolowska@pwr.edu.pl; dorota.bruczuk@pwr.edu.pl

26.03.2020

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja w Krakowie

Antonina Chmura-Skirlińska
668-298-385, chmura@if-pan.krakow.pl

27.03.2020

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

ANNA STACHOWIAK SZREJBROWSKA

507 01 76 71, ASTA@IGR.POZNAN.PL

27.03.2020 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

Danuta Grabowska
12 422 19 01 wew. 52, grabowska@isez.pan.krakow.pl

27.03.2020

Uniwersytet  Medyczny w Lublinie

Aleksandra Dunin-Wilczyńska
81 448 5034, aleksandra.dunin@umlub.pl

23.04.2020

Uniwersytet Warszawski

Alicja Newecka
22 5524209, Alicja.Newecka@adm.uw.edu.pl

23.04.2020

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Dobrosława Bartoszek-Bober
56 611 4589, dobroslawabb@umk.pl

23.04.2020

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

KATARZYNA FIJAŁKA
12 662 42 59, k.fijalka@urk.edu.pl

SZKOLENIA - DRUGA POŁOWA 2020

SPOTKANIA INFORMACYJNE I WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW W 2019 r.