Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki wspiera naukowczynie i naukowców uciekających przed wojną. Przygotowaliśmy specjalny program dla badaczek i badaczy z Ukrainy.

Zachęcamy również laureatów  grantów NCN do zatrudniania badaczy z tego kraju w obecnie realizowanych projektach.

Poniżej prezentujemy informacje o inicjatywach NCN skierowanych do naukowców szukających schronienia w Polsce.


Specjalny program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.


Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Program specjalny NCN skierowany jest do badaczek i badaczy z Ukrainy, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę.


Możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy

Laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy.


Program POLONEZ BIS

Zachęcamy także naukowców i naukowczynie, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie do udziału w programie POLONEZ BIS 2, skierowanym do osób z zagranicy. Dla wnioskodawców, którzy musieli opuścić Ukrainę w wyniku rosyjskiej inwazji i przybyli do Polski 24 lutego 2022 r. lub później Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła specjalne ułatwienia:  

  • do dopuszczalnego okresu 12 miesięcy pobytu wnioskodawcy w Polsce w okresie 3 lat przed ogłoszeniem naboru, nie wlicza się pobytu w Polsce rozpoczynającego się 24 lutego lub później, czas ten można wliczyć do przerw w karierze naukowej, 
  • wnioskodawca, który nie ma możliwości przedstawienia dokumentów poświadczających posiadanie stopnia doktora lub co najmniej 4 lat doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, może zamiast nich załączyć do wniosku listy polecające od innych naukowców, 
  • wnioskodawca, który został zatrudniony w jednostce polskiej 24 lutego 2022 r. lub później może wnioskować o realizację projektu POLONEZ BIS 2 w tej jednostce przyjmującej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu POLONEZ BIS 2 można znaleźć w zaktualizowanym Przewodniku dla wnioskodawców


Oferty pracy

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy dla naukowców z Ukrainy. 


Prezentacja inicjatyw NCN dla naukowców z Ukrainy

Przygotowaliśmy specjalny program dla badaczek i badaczy z Ukrainy i program stypendialny dla studentów i poczatkujących naukowców.

fot. Jan Bielecki dla NCN

Solidarni z Ukrainą

Narodowe Centrum Nauki wyraża pełną solidarność z narodem ukraińskim.