Kod CSS i JS

Lata 2011-2023

 • 29 584 finansowanych projektów
 • 21 111 laureatów
 • 15,69 mld zł przyznanego finansowania
 • 55 988 wnioskujących

Młodzi naukowcy

NCN organizuje konkursy przeznaczone dla naukowców na wszystkich etapach kariery. W ofercie agencji znajdują się programy skierowane do osób rozpoczynających pracę, dojrzałych badaczy oraz takie, w których młodzi naukowcy rywalizują z bardziej doświadczonymi.

 • Wśród składających wnioski w konkursach NCN dominują badaczki i badacze do 12 lat po doktoracie, w wieku do 40-45 lat.
 • W 2023 roku NCN przekazał naukowcom na badania ponad 1,2 mld złotych. 50% tej kwoty wsparło rozwój młodych badaczek i badaczy.
 • Ogółem od 2016 r., gdy rozpoczęto pomiary, do 2023 na wsparcie rozwoju młodych badaczek i badaczy NCN przyznał ponad 5,2 mld zł, co stanowiło 47% kwoty przyznanej ogółem w konkursach krajowych i międzynarodowych agencji.

Dzięki finansowaniu z NCN młodzi naukowcy mają szansę na zrealizowanie projektów, zbudowanie własnych zespołów, stypendia w szkołach doktorskich lub zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych. Jest już całe pokolenie młodych badaczek i badaczy (pokolenie NCN), które naukowo dojrzewało pod parasolem agencji. Możliwość uzyskania finansowania w rzetelnej procedurze opartej na międzynarodowych ekspertach (wolnej od koneksji czy polityki) zatrzymała ich w Polsce lub zachęciła do powrotu do kraju.

Wiek naukowy i wiek biologiczny. Liczba wniosków złożonych przez naukowców w poszczególnych konkursach (pdf)

Finansowanie młodych naukowców w konkursach NCN (plik pdf)

Młodzi naukowcy w konkursach NCN (podcast)

Geografia grantów

 • W latach 2011-2023 wnioski o finansowanie do NCN złożyły 824 uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i inne podmioty. Najwięcej wniosków wpłynęło z największych ośrodków akademickich – ponad 33 procent jednostek mieści się w województwie mazowieckim, na drugim miejscu jest województwo małopolskie, z którego wpłynęło ponad 11 procent wniosków. Taka sama tendencja jest widoczna wśród laureatów. Najwięcej grantów otrzymują Mazowsze i Małopolska, co jest wynikiem większej liczby podmiotów aplikujących z tych województw.
 • W perspektywie 13 lat najwyższe wskaźniki sukcesu w konkursach NCN mają jednostki z województwa wielkopolskiego (55 proc.), mazowieckiego (53 proc.)i lubelskiego (po 52 proc.).
 • W 2023 roku 31,8 procenta wszystkich grantów NCN zostało przyznanych jednostkom naukowym z województwa mazowieckiego, a 18,5 procenta – z województwa małopolskiego. Na kolejnych miejscach są województwa wielkopolskie i dolnośląskie – ich udział we wnioskach zakwalifikowanych do finansowania wynosi odpowiednio 11,2 i 9,1 procenta.

Centrum prowadzi działania, które mogą być wsparciem dla mniejszych ośrodków akademickich. Promuje mobilność naukową, wprowadza limity w liczbie realizowanych grantów, ogłasza konkurs MINIATURA, organizuje szkolenia dla wnioskodawców i Dni NCN poza największymi miastami.W 2024 roku Dni NCN odbędą się w Bydgoszczy.

Liczba i kwota wniosków, podmioty wnioskujące, wnioskodawcy – w podziale na województwa (4 slajdy, pdf)

Geografia grantów (podcast)

Równy dostęp kobiet i mężczyzn do środków na badania

 • Kwestia równego dostępu kobiet i mężczyzn do środków finansowych na badania jest jednym z priorytetów Narodowego Centrum Nauki od lat. W 2022 roku przyjęliśmy Plan równości Płci NCN. Regularnie publikujemy też dane dotyczące udziału kobiet w finansowanych projektach.

Udział kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych przez NCN (pdf)

Kobiety i mężczyźni w nauce (podcast)

Eksperci oceniający wnioski w konkursach NCN

Wnioski o finansowanie projektów w konkursach NCN oceniane są przez polskich i zagranicznych naukowców – członków Zespołów Ekspertów oraz recenzentów zewnętrznych. Podstawą wyboru ekspertów jest doskonałość naukowa i brak konfliktu interesu.

 • W 2023 roku w ocenie wniosków wzięło udział 2207 ekspertów i 8321 recenzentów oceniających wnioski. Blisko 98% recenzentów i ponad 91% ekspertów to naukowcy afiliowani w ośrodkach zagranicznych. Największy udział ekspertów z afiliacją zagraniczną jest w obszarze ST, najniższy w HS. Umiędzynarodowienie recenzentów w obszarze NZ i ST przekracza 99 proc.
 • Wśród recenzentów biorących udział w ocenie wniosków w NCN w latach 2011-2022 przeważają naukowcy zatrudnieni w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

Nazwiska i afiliacje ekspertów biorących udział w ocenie wniosków w NCN

Baza zawierająca informacje o wszystkich projektach finansowanych przez NCN

Narzędzie pozwalające na samodzielne generowanie statystyk dotyczących rozstrzygniętych konkursów