Aktualności

 • ""
  Polski zespół badawczy znalazł się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć CHIST-Era European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies. Naukowcy otrzymają ponad 1,1 mln złotych na… czytaj dalej
  Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA wspierającą badania z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (1 stanowisko), w grupie nauk ścisłych i technicznych (1 stanowisko) oraz w grupie nauk o życiu (2 stanowiska).… czytaj dalej
  Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (1 stanowisko), w grupie nauk ścisłych i technicznych (1 stanowisko) oraz w grupie nauk o życiu (2 stanowiska).
 • ""
  12 października poznamy nazwiska laureatów Nagrody NCN 2022. Wyróżnienie jest najbardziej prestiżową nagrodą naukową przyznawaną młodym uczonym pracującym w polskich ośrodkach. Nagrodę NCN mogą otrzymać badaczki i badacze, którzy nie przekroczyli 40.… czytaj dalej
  12 października poznamy nazwiska laureatów Nagrody NCN 2022. Wyróżnienie jest najbardziej prestiżową nagrodą naukową przyznawaną młodym uczonym pracującym w polskich ośrodkach.
 • ""
  Naukowcom daje możliwość rozwoju karier, a instytucjom przyjmującym – wzmocnienia i umiędzynarodowienia zespołów. Już po raz trzeci zapraszamy zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w Polsce w ramach… czytaj dalej
  Już po raz trzeci zapraszamy zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w Polsce w ramach programu POLONEZ BIS.
 • ""
  Naukowcy, pracownicy instytucji finansujących badania w dziedzinie technologii kwantowych oraz przedstawiciele przemysłu kwantowego z Europy spotkali się w Krakowie, gdzie odbyła się konferencja organizowana przez sieć QuantERA. QuantERA (ERA-NET… czytaj dalej
  Naukowcy, pracownicy instytucji finansujących badania w dziedzinie technologii kwantowych oraz przedstawiciele przemysłu kwantowego z Europy spotkali się w Krakowie, gdzie odbyła się konferencja organizowana przez sieć QuantERA. 
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza na dzień informacyjny dotyczący inicjatywy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC Mentoring Initiative. Spotkanie odbędzie się… czytaj dalej
  We współpracy z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy na dzień informacyjny dotyczący ERC Mentoring Initiative. Spotkanie odbędzie się online 26 września.
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki ogłasza wyniki konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia krajowego ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie… czytaj dalej
  Ogłaszamy wyniki konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia krajowego ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych. W konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów… czytaj dalej
  W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych.
 • Opublikowaliśmy piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Grono ekspertów NCN wyłoniło do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych. Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe,… czytaj dalej
  115 naukowców i naukowczyń z całej Polski otrzyma ponad 4,7 mln złotych na realizację badań wstępnych i pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów badawczych lub konsultacyjnych.
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki otwiera cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą starać się naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz badacze z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce. Wszystkie otwarte teraz… czytaj dalej
  Otwieramy cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą starać się badacze na wszystkich etapach kariery oraz naukowcy z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce.
 • Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 11… czytaj dalej
  Zapraszamy na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
Kod CSS i JS