Udostępnienie w systemie OSF formularzy wniosków do konkursów ogłoszonych 15 września 2011 r.


piątek, 21 października 2011

W systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków o finansowanie projektów badawczych dla konkursów ogłoszonych 15 września br., tj. dla konkursów:

  • na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

W formularzach nie będzie możliwe uzupełnienie kosztorysów projektów. Funkcjonalność ta zostanie udostępniona w terminie do 14 listopada 2011 r., a informacja o jej uruchomieniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk