Umowy dla grantobiorców dostępne w systemie OSF


poniedziałek, 31 października 2011

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych dla wnioskodawców, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów NCN ogłoszonych 15 marca 2011 roku. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do grantobiorców o jak najszybsze przygotowanie i dostarczenie do Narodowego Centrum Nauki podpisanych umów o realizację i finansowanie projektów badawczych,

co umożliwi przekazanie środków na realizację projektów badawczych w bieżącym roku budżetowym.