pt., 25/11/2011 - 13:29

Uprzejmie informuję, że decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach na finansowanie projektów badawczych ogłoszonych 15 września 2011 r. został przedłużony do dnia 22 grudnia br.

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk