Zmiany w harmonogramie konkursów Narodowego Centrum Nauki


piątek, 16 grudnia 2011

Rada Narodowego Centrum Nauki zaakceptowała zmiany w harmonogramie przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2012. Szczegółowy terminarz dostępny jest w sekcji harmonogram konkursów.

Plik z harmonogramem można również pobrać w postaci PDF.

Informacja o terminie ogłoszenia konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich zostanie opublikowana na stronie internetowej NCN w pierwszym kwartale 2012 r.