śr., 21/12/2011 - 15:47

Zgodnie z komunikatem stanowiącym załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 20/2011 r. z dnia 12 maja 2011 r. Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o publikacji pełnej listy ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów podczas oceny wniosków złożonych w konkursach na finansowanie projektów badawczych ogłoszonych 15 marca 2011 r.

W imieniu Rady Narodowego Centrum Nauki pragniemy podziękować wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.

Alfabetyczna lista ekspertów