Termin udostępnienia formularzy wniosków w konkursach NCN


wtorek, 3 stycznia 2012

W związku z istotnymi zmianami w procesie naboru oraz oceny wniosków w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2011 r. informujemy, że elektroniczne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO oraz HARMONIA zostaną udostępnione w systemie OSF do 31 stycznia 2012 roku.

O dokładnym terminie udostępnienia elektronicznych formularzy wniosków dla konkursu na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora NCN poinformujemy Państwa do 12 stycznia 2012 r. Za powstałe niedogodności przepraszamy wszystkich wnioskodawców.

Jednocześnie informujemy, że zakres informacji, jakie należy przedstawić we wnioskach o finansowanie projektów badawczych lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora określają załączniki do poszczególnych ogłoszeń:

 1. Dla konkursu MAESTRO:
  1. załącznik 2: zakres informacji wymaganych we wniosku składanym przez podmiot określony w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96 poz. 615 z późn. zm.), z wyłączeniem: przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo–przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk;
  2. załącznik 2a: zakres informacji wymaganych we wniosku składanym przez przedsiębiorców, konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo- przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk.
 2. Dla konkursu HARMONIA:
  1. załącznik 2: zakres informacji wymaganych we wniosku składanym przez podmiot określony w art. 10 pkt 1 – 8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96 poz. 615 z późn. zm.), z wyłączeniem: przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk;
  2. załącznik 2a: zakres informacji wymaganych we wniosku składanym przez przedsiębiorców, konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk.
 3. Dla konkursu na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

  zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora realizowanych w jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).