wt., 14/02/2012 - 12:15

W dniach 8-9 lutego 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu obrad odbyły się posiedzenia Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Komisji Nauk o Życiu (K-3). W kolejnym dniu obrad miało miejsce posiedzenie plenarne z udziałem zaproszonych gości, Dyrekcji, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników NCN.

Podczas posiedzenia Rada NCN dokonała podziału środków finansowych w konkursach OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA ogłoszonych 15 września 2011 r., podejmując decyzję o zwiększeniu o 100 mln złotych budżetu tych konkursów, w tym:

  • ze 180 mln zł do 250 mln zł w przypadku konkursu OPUS,
  • z 45 mln zł do 50 mln zł w konkursie PRELUDIUM,
  • z 75 mln zł do 100 mln zł w konkursie SONATA.

Po rozstrzygnięciu konkursów polscy naukowcy otrzymają granty na łączną kwotę 400 mln zł.

W trakcie posiedzenia Rada NCN m.in.:

  • przyjęła informację kwartalną z działalności Centrum, za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 r.  przedstawioną przez Dyrektora NCN, prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka;
  • dokonała uzupełnień pomocniczych określeń identyfikujących w wykazie paneli Narodowego Centrum Nauki, dotyczących paneli HS4, ST4, ST6, ST8 oraz modyfikacji nazwy paneli NZ4 i NZ5. Nowy wykaz z wprowadzonymi przez Radę zmianami będzie obowiązywać od kolejnych konkursów NCN, których ogłoszenie jest planowane na 15 marca 2012 r.;
  • przedyskutowała warunki oraz zasady oceny wniosków dla konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM, które zostaną ogłoszone przez NCN w marcu 2012 r., w tym propozycję podziału konkursu SONATA na dwa odrębne konkursy: na stworzenie unikatowego warsztatu naukowego dla osób do 5 lat po doktoracie oraz na powołanie nowego zespołu naukowego dla osób do 10 lat po doktoracie;

Uczestnicy obrad wysłuchali wystąpień zaproszonych gości: prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej, Przewodniczącej Rady Narodowego Programu Humanistyki oraz dr hab. Justyny Zając, Przewodniczącej Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawnictwo naukowe Elsevier zaprezentowało przed Radą elektroniczny system wspomagający zarządzanie procesem oceny wniosków w konkursach grantowych.