śr., 14/03/2012 - 18:47

9 marca 2012 r. w Krakowie odbyły się uroczystości związane z obchodami pierwszej rocznicy działalności Narodowego Centrum Nauki.

W pierwszej części obchodów rocznicowych odbyło się posiedzenie plenarne Rady NCN udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Barbary Kudryckiej. Podczas spotkania, w którym udział wzięła również dyrekcja NCN oraz koordynatorzy dyscyplin przeprowadzono dyskusję podsumowującą pierwszy rok działalności Rady NCN oraz głównych kierunków działań Rady w zakresie finansowania badań podstawowych.

Podczas posiedzenia pani minister przekazała gratulacje na ręce przewodniczącego Rady oraz dyrektora Centrum, podkreślając, że dzięki zaangażowaniu Rady, dyrekcji, pracowników Centrum oraz ekspertów oceniających wnioski w konkursach w ciągu roku udało się zbudować efektywną jednostkę, która stała się sztandarową instytucją reformy nauki.

- Wyjadę z Krakowa bardzo zbudowana tym, że zaufanie, które mieliśmy do środowiska oddając w jego ręce decyzje, okazało się najlepszą inwestycją poprzedniej kadencji ministerstwa – podkreśliła minister Barbara Kudrycka.

Druga część uroczystości rocznicowych odbyła się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. W gali urodzinowej NCN wzięli udział m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji wspierających badania naukowe, władze wojewódzkie i samorządowe Małopolski oraz członkowie Rady, dyrekcja i pracownicy NCN.