wt., 15/05/2012 - 13:28

W dniach 9-10 maja 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu obrad odbyły się posiedzenia Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), Komisji Nauk o Życiu (K-3) oraz komisji specjalistycznych i zespołów tematycznych Rady NCN. Następnego dnia miało miejsce posiedzenie plenarne z udziałem Dyrekcji, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników NCN.

Podczas posiedzenia Rada NCN m.in.:

  • przyjęła informację kwartalną z działalności Centrum, za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 r.,  przedstawioną przez Dyrektora NCN, prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka;
  • dokonała uzupełnienia składów Zespołów Ekspertów wybranych do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki;
  • podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu uzupełniającego na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz Nauk Ścisłych i Technicznych;
  • określiła warunki i regulamin przeprowadzenia konkursu PER ASPERA AD ASTRA, związanego z finansowaniem projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, planowanego do ogłoszenia w dniu 18 maja 2012 r., na podstawie porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki z konsorcjum ASPERA-2, zawartego 30 stycznia 2012 r.;
  • przeprowadziła dyskusję w sprawie warunków konkursu MAESTRO 3 na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców i konkursu HARMONIA 3 na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, planowanych do ogłoszenia w dniu 15 czerwca 2012 r.;
  • wprowadziła zmiany w zasadach etycznych obowiązujący członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki oraz w zasadach tworzenia i działania Korpusu Ekspertów NCN;
  • przedyskutowała kwestie dotyczące kształtowania wynagrodzeń i honorariów w grantach Narodowego Centrum Nauki, w tym zasady rozliczania tych grantów;
  • pozytywnie zaopiniowała raporty końcowe z projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, a także wydała negatywną opinię dotyczącą przedłużenia czasu trwania międzynarodowego projektu badawczego niewspółfinansowanego w dziale Nauk o Życiu oraz zwiększenia środków finansowych na jego realizację.