pon., 11/06/2012 - 15:11

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach na finansowanie projektów badawczych ogłoszonych 15 marca 2012 r. został przedłużony do dnia 19 czerwca br. (osobiste dostarczenie wniosków do siedziby NCN – do godziny 16.00; składanie wniosków w systemie OSF, nadawanie dokumentów w urzędzie pocztowym – do godziny 23.59). Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  •   OPUS 3 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  •   PRELUDIUM 3 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  •   SONATA 3 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  •   SONATA BIS 1 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.