wt., 12/06/2012 - 00:00

Odpowiadając na wątpliwości zgłaszane przez wnioskodawców informujemy, że w konkursach, do których nabór wniosków zakończy się 19 czerwca 2012 r. NCN dopuszcza złożenie wniosków zawierających zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wnioskach niezakwalifikowanych do finansowania, złożonych w konkursach wcześniejszych, których wyniki opublikowano na stronie internetowej NCN w postaci list rankingowych.

W systemie OSF dostępne są informacje o przebiegu oceny dla każdego z wniosków złożonych w zakończonych konkursach NCN, które mogą stanowić cenną wskazówkę dla osób zamierzających powtórnie wystąpić do NCN z propozycjami podobnymi do projektów niezakwalifikowanych wcześniej do finansowania. Jednocześnie przypominamy, że w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku.

Kompletne listy wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 2, PRELUDIUM 2 i SONATA 2 znajdują się w zakładce Wyniki konkursów.