pon., 18/06/2012 - 16:17

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki wraz z konsorcjum ASPERA (AStroParticle ERA-net) ogłaszają konkurs na finansowanie projektów badawczych z zakresu astrofizyki cząstek pt. Targeted R&D and design studies in view of realisation of future Astroparticle Physics research infrastructures obejmujący zagadnienia:

  1. R&D for low energy neutrino detectors, where low energy covers 1MeV to 10s of GeV;
  2. R&D for third generation interferometers.

Wnioski powinny zostać złożone drogą elektroniczną do dnia 3 września 2012 r., do godziny 16.00 CET, za pośrednictwem formularza.

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy na finansowanie projektów badawczych w konkursie do 1,3 mln zł (ok. 300 000 €).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej konsorcjum ASPERA.

Naukowcy, których projekty będą rekomendowane do finansowania przez Komitet Programowy Aspera-2 będą zobowiązani do złożenia w Narodowym Centrum Nauki wniosków w języku polskim, zgodnie z warunkami określonymi w uchwale nr 47/2012 z dnia 28 maja 2012 r. Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu „PER ASPERA AD ASTRA” oraz załącznikach do uchwały:

Kontakt: