wt., 19/06/2012 - 16:09

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki jest w trakcie wysyłania decyzji/promes dotyczących  finansowania projektów ocenionych konkursach OPUS 2, PRELUDIUM 2 i SONATA 2. Decyzje wysyłane są na adres wnioskodawcy, a w przypadku podmiotów, gdzie wnioskodawcą jest jednostka podrzędna (np. wydział) – na adres jednostki nadrzędnej (np. podstawowy adres uczelni). Wraz z wysyłką decyzji udostępniona zostanie możliwość wygenerowania umowy w systemie OSF.

W przypadku wnioskodawców występujących jako osoby fizyczne promesy finansowania  wysyłane są na adres korespondencyjny podany we wniosku. Możliwość wygenerowania umowy udostępniona zostanie po dostarczeniu przez wnioskodawcę, w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania promesy, oświadczenia jednego z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 i 10 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr. 96. Poz. 615 z późn. zm.) o gotowości zatrudnienia kierownika projektu w celu realizacji projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania.