czw., 28/06/2012 - 14:03

Ze względu na istotne zmiany w warunkach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki dnia 15 czerwca 2012 r. oraz w regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych informujemy, że elektroniczne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 3 oraz HARMONIA 3 zostaną udostępnione w systemie OSF w pierwszej połowie lipca 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, że zakres informacji wymaganych we wnioskach o finansowanie projektów badawczych określają załączniki numer 2 i 2a do poszczególnych ogłoszeń o konkursach.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 3

Ogłoszenie konkursu HARMONIA 3