czw., 05/07/2012 - 15:15

4 lipca, podczas odbywającego się w Krakowie 6. Europejskiego Kongresu Matematyki, Narodowe Centrum Nauki zorganizowało spotkanie naukowców z obszaru badań matematycznych reprezentujących agencje wspierające badania naukowe w Europie i na świecie. 

Podczas spotkania rozmawiano na temat finansowania projektów z dziedziny matematyki, sytuacji badań matematycznych w nowym programie ramowym Horyzont 2020 oraz przyszłości European Science Foundation. Jednym z prelegentów był prof. Zbigniew Błocki, przedstawiciel Rady NCN,  który zaprezentował konkursy  Narodowego Centrum Nauki oraz system ewaluacji projektów badawczych.