NCN członkiem konsorcjum ApPEC


wtorek, 11 września 2012

Narodowe Centrum Nauki zostało pełnym członkiem konsorcjum ApPEC (Astroparticle Physics European Coordination), którego misją jest promowanie i wspieranie badań z zakresu astrofizyki cząstek. Nowy ApPEC jest przedłużeniem działalności dawnego konsorcjum o tej samej nazwie oraz rezultatem działalności programów typu ERA-NET – ASPERA i ASPERA-2.

Dzięki pracy osób skupionych wokół tych inicjatyw udało się stworzyć nowe rozwiązania w zakresie finansowania projektów badawczych oraz mapę drogową astrofizyki cząstek, a także ogłosić 3 konkursy na międzynarodowe projekty badawcze.

Porozumienie o współpracy w ramach nowego konsorcjum podpisało dotychczas 11 europejskich agencji finansujących naukę z Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Polski.  Do celów ApPEC-u należą m.in. uczestnictwo w dyskusji na temat badań z obszaru astrofizyki cząstek w Europie, udział w tworzeniu europejskich strategii w tej dziedzinie nauki oraz rozwijanie współpracy z organizacjami prowadzącymi badania w tym zakresie, takimi jak CERN, ESA czy ESO.

Serwis internetowy konsorcjum