pon., 15/10/2012 - 15:27

19 października 2012 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „Finansowanie projektów badawczych w Polsce – teoria i praktyka”, organizowana wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji jest podsumowanie pierwszych dwóch lat funkcjonowania systemu finansowania nauki w kształcie wprowadzonym reformą z 2010 r. ze szczególnym uwzględnieniem działań Narodowego Centrum Nauki. Podczas konferencji prezentowane będą różne ujęcia i koncepcje systemów wyłaniania projektów badawczych otrzymujących finansowanie ze środków publicznych, w tym wyniki badań nad funkcjonowaniem różnych systemów oceny i problemy z tym związane. Mając na uwadze dążenie do stałego doskonalenia funkcjonowania NCN i wprowadzanie ewentualnych zmian, organizatorzy chcą porównać działalność innych instytucji finansujących naukę z działaniami Centrum.

Konferencja ma charakter zamknięty. Wstęp wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników.