NCN członkiem NORFACE – europejskiego konsorcjum wspierającego nauki społeczne


czwartek, 20 września 2012

W lipcu tego roku Narodowe Centrum Nauki zostało członkiem konsorcjum NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) należącego do sieci typu ERA-NET, w którego skład wchodzi 15 krajów europejskich oraz Kanada. Celem konsorcjum jest wspieranie badań w obszarze nauk społecznych.

Dotychczas konsorcjum ogłosiło dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z co najmniej 3 krajów należących do sieci. Pierwszy z nich Re-emergence of Religion as a Social Force in Europe?, ogłoszony w 2006 r., wyłonił 10 zwycięskich  projektów. W drugim konkursie pt. Migration in Europe – Social, Economic, Cultural and Policy Dynamics, przeprowadzonym w latach 2008-2009, nagrodzono natomiast 12 projektów. 

Obecnie trwają prace nad organizacją trzeciego konkursu pt. Welfare State Futures, w którego przygotowanie włączyło się NCN. Aby się starać o otrzymanie grantu NORFACE, naukowcy będą musieli opracować projekt we współpracy z co najmniej dwoma zagranicznymi partnerami należącymi do sieci. Informacje na temat konkursu, który zostanie ogłoszony na przełomie września i października tego roku, będą zamieszczone na stronach NCN oraz konsorcjum NORFACE.