Formularz wniosku dla konkursu SYMFONIA 1


środa, 21 listopada 2012

Informujemy, że elektroniczny formularz wniosku dla konkursu SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze zostanie udostępniony w systemie OSF w pierwszej połowie grudnia 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, że zakres informacji wymaganych we wniosku o finansowanie międzydziedzinowych projektów badawczych precyzuje załącznik numer 1 do ogłoszenia o konkursie.