sob., 15/12/2012 - 00:12

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum NORFACE zaprasza do udziału w konkursie pt. Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures). O finansowanie w programie mogą się starać naukowcy realizujący projekty w zespołach składających się z badaczy pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów należących do sieci NORFACE:

 • Austria
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Islandia
 • Irlandia
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 826 tys. EUR. 

Temat konkursu – Przyszłość państwa opiekuńczego

Początek XXI wieku był punktem zwrotnym w kształtowaniu się państw opiekuńczych, których rozwój stanowi jeden z wyróżników XX wieku. U progu XXI stulecia konieczne jest zatem nowe spojrzenie na ideę państwa opiekuńczego oraz próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość krajów realizujących politykę bezpieczeństwa socjalnego w naszych czasach.

Konkurs obejmuje pięć tematów:

 1. People and the welfare state.
 2. Inequalities, diversity and welfare states.
 3. Rethinking the economics of the welfare state.
 4. The future politics of the welfare state.
 5. Shifting responsibilities for welfare.

Termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2013 r. o godz. 11.59 (południe) czasu środkowoeuropejskiego.

Ważna informacja na temat warunków konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące tematu konkursu oraz warunków ubiegania się o finansowanie badań.

Kontakt:

dr Anna Marszałek, anna.marszałek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9170

Malwina Jabczuga-Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017