wt., 18/12/2012 - 13:04

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób neurozwyrodnieniowych pt. European Research projects for the identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases ogłoszanym w ramach inicjatywy Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND). 

Wnioski mogą składać konsorcja złożone z przynajmniej 3, lecz nie więcej niż 10 grup badaczy pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 500 tys. EUR. 

Termin składania wniosków upływa 19 marca 2013 r. o godzinie 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

Tematyka konkursu

Ideą konkursu jest wsparcie nowatorskich, interdyscyplinarnych międzynarodowych projektów badawczych, których celem jest rozwinięcie dotychczasowej wiedzy na temat chorób neurozwyrodnieniowych.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurozwyrodnieniowe:

  • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
  • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
  • choroby prionowe,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • chorobę Huntingtona,
  • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
  • rdzeniowy zanik mięśni.

Szczegółowe informacje na temat konkursu.

Kontakt: