Lista członków zespołów ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2012 r.


piątek, 21 grudnia 2012

Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów w 2012 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN:

  • MAESTRO 1, ogłoszonym 15 czerwca 2011 r.
  • OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2, ogłoszonych 15 września 2011 r.
  • HARMONIA 2, MAESTRO 2, STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1, ogłoszonych 15 grudnia 2011 r.
  • OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1, ogłoszonych 15 marca 2012 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.