pt., 11/01/2013 - 14:09

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI Cultural Heritage zaprasza do udziału w konkursie na temat dziedzictwa kulturowego. Konsorcjum JPI Cultural Heritage ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze obejmujący cztery tematy. NCN będzie finansować jedynie projekty z zakresu badań podstawowych dotyczące czwartego tematu: Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage).

Wnioski mogą składać konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie finansujących projekty badawcze w zakresie wspomnianego tematu. Czas trwania projektów nie może przekroczyć 36 miesięcy. Na realizację polskich projektów Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 150 tys. EUR.

Kraje biorące udział w konkursie finansujące projekty badawcze na temat Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage):

  1. Belgia
  2. Cypr
  3. Dania
  4. Irlandia
  5. Włochy
  6. Litwa
  7. Polska
  8. Hiszpania
  9. Słowenia
  10. Holandia

Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2013 r. o godzinie 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej JPI Cultural Heritage.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dokumencie NCN Eligibility Requirements for applicants based in Poland.

Ważna informacja na temat konkursu Pilot Call Cultural Heritage.

Kontakt: