wt., 15/01/2013 - 15:30

Zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat systemu grantowego w Wielkiej Brytanii, które odbędzie się 21 stycznia br. w godzinach 11.00 – 16.00 w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przy  ul. Królewskiej 57 (sala plenarna IV piętro).

Gościem specjalnym spotkania będzie prof. Felix Fernandez-Alonso* z brytyjskiego Science and Technology Facilities Council (STFC):

Spotkanie poprowadzi dr Maciej Krzystyniak, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki oraz uczestnik Akademii Menadżerów Programowych FNP.

Ramowy program:

11.00 – 11.15 Powitanie gości – dr Maciej Krzystyniak
11. 15 – 12.15 Prezentacja systemu grantowego w Wielkiej Brytanii oraz roli Science and Technology Facilities Council (STFC), Rutherford Appleton Laboratory (RAL) i ISIS – prof. Felix Fernandez-Alonso
12.15 – 13.00 Perspektywy rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy naukowej – dyskusja
13.00 – 13.30 Doświadczenie SFTC w zakresie współpracy bilateralnej oraz perspektywy rozwoju współpracy instytucjonalnej między polskimi i brytyjskimi instytucjami finansującymi badania naukowe – prof. Felix Fernandez-Alonso
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.00 Ewaluacja projektów badawczych
15.00 – 15.30 Wymiana doświadczeń w zakresie działalności szkoleniowej adresowanej do naukowców oraz zatrudnionych w instytucjach finansujących badania naukowe
15.30 – 16.00 Doświadczenie STFC w zakresie promowania i wspierania badań interdyscyplinarnych

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu SKILLS, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.

Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Maciej.Krzystyniak@ncn.gov.pl lub telefonicznie (12) 341 90 61 w terminie do 18 stycznia br.

* Prof. Felix Fernandez-Alonso - biogram w języku angielskim

Head of the Molecular Spectroscopy Group at the ISIS Pulsed Neutron and Muon Source, Rutherford Appleton Laboratory, Science and Technology Facilities Council, United Kingdom. He received his PhD in Chemistry from Stanford University under the supervision of Prof Richard N Zare. He has been an Individual-merit Marie Curie Fellow with the Italian Research Council and Lecturer in Chemistry with the Open University. He is currently Visiting Professor at Nottingham Trent University and University College London, and Professeur Invités at Université d’Orléans. His current research interests focus on the development and exploitation of neutron- and photon-based scattering techniques in Physical Chemistry so as to provide new insights into scientific challenges of direct relevance to societal needs and long-term sustainability. These include gas storage and sequestration in nanostructured media, novel graphene-based materials, and new methodologies to analyse spectroscopic data. In his current role, he is also responsible for the Centre for Molecular Structure and Dynamics at the Science and Technology Facilities Council.