pon., 04/03/2013 - 11:03

W dniach 20-21 lutego br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w warsztatach High Level Workshop: Realising the European Research Area, które odbyły się w Brukseli. Uczestnikami warsztatów, poza wysokimi rangą przedstawicielami organizacji członkowskich Science Europe, byli ministrowie odpowiedzialni za naukę niektórych krajów europejskich oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji Robert-Jan Smits. Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował wiceminister prof. Jacek Guliński. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia doskonałości (ang. excellence) w europejskim obszarze badawczym, otwartego dostępu do publikacji naukowych oraz współpracy transgranicznej w nauce. W dyskusji na temat otwartego dostępu do publikacji prof. Andrzej Jajszczyk zasugerował podjęcie prac nad starannym oszacowaniem kosztów przyjęcia tego podejścia dla podatników z krajów europejskich. Wniosek został poparty przez prezesa niemieckiej organizacji grantowej DFG prof. Petera Strohschneidera. Dyrektor NCN zaprezentował także otwartość polskiej agencji na współpracę międzynarodową i wspierające ją mechanizmy.