pt., 10/05/2013 - 16:22

Sieć HERA, wspierająca badania z obszaru nauk humanistycznych, przygotowuje obecnie temat kolejnego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze. Do dyskusji nad zakresem tematycznym konkursu zostali zaproszeni naukowcy z krajów należących do sieci. Tym samym chcielibyśmy się zwrócić do Państwa z prośbą o przesłanie propozycji tematów, które byłyby interesujące dla Państwa jako przyszłych wnioskodawców.

Tematy powinny być ogólne, tak aby mogły pomieścić różne obszary badań humanistycznych oraz stanowić inspirację dla naukowców z całej Europy.

Bardzo prosimy o wypełnienie tabeli w języku angielskim możliwie jak najszybciej, najpóźniej do 20 maja 2013 r. do godz. 10.00. Jeżeli niezbędna będzie redakcja lub korekta tekstu, bardzo prosimy o zaznaczenie tego w mailu oraz przesłanie propozycji do 14 maja.

Prosimy o przesyłanie propozycji tematów na adres: malwina.gebalska@ncn.gov.pl