śr., 15/05/2013 - 15:34

Sieć HERA, wspierająca badania z obszaru nauk humanistycznych, przygotowuje obecnie kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Do dyskusji nad zakresem tematycznym konkursu zostali zaproszeni naukowcy z krajów należących do sieci. Tym samym chcielibyśmy się zwrócić do Państwa z prośbą o przesłanie propozycji tematów, które byłyby interesujące dla Państwa jako potencjalnych wnioskodawców.

Tematy powinny być ogólne, tak aby mogły objąć różne obszary badań humanistycznych oraz stanowić inspirację dla naukowców z całej Europy. W poprzednich edycjach konkursu były to: “Cultural Dynamics: Inheritance and Identity” i “Humanities as a Source of Creativity and Innovation” oraz “Cultural Encounters”.

Bardzo prosimy o wypełnienie tabeli w języku angielskim oraz przesłanie jej możliwie jak najszybciej, najpóźniej do 20 maja 2013 r. do godz. 10.00, na adres: malwina.gebalska@ncn.gov.pl.