pon., 27/05/2013 - 14:19

Informujemy, że w systemie OSF została udostępniona opcja wydruku informacji uzupełniających na potrzeby pracowników administracji jednostek występujących do NCN z wnioskami o finansowanie w konkursach ogłoszonych 15 marca br. Dokument można wygenerować w systemie za pomocą przycisku wydruk informacji uzupełniającej (umieszczonego na górze strony). Powyższa opcja jest dostępna jedynie dla gotowych wniosków. Wygenerowany dokument zawiera „Plan badań” oraz „Kalkulację i uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu” (częściowo w języku angielskim).

Prosimy o zwrócenie uwagi, że powyższy dokument nie powinien być przesyłany do NCN, ma on jedynie ułatwić proces przygotowania wniosków w Państwa jednostce.

Jednocześnie przypominamy, że wydruk roboczej wersji wniosku możliwy jest z poziomu redaktora pomocniczego lub czytelnika wniosku. NCN zostawia w gestii kierownika projektu decyzję o formie udostępnienia treści wniosku pracownikom administracji wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami.