pon., 03/06/2013 - 12:19

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy projekt badawczy pt. Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina kierowany przez prof. Tomasza Bulika z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał finansowanie w konkursie ogłoszonym przez NCN oraz sieć ASPERA-2.

Projekt wiąże się z pracami przygotowawczymi nad teleskopem Einsteina – obserwatorium, którego budowa pozwoli na bardziej precyzyjne zmierzenie fal grawitacyjnych. Dzięki temu możliwe będzie  dokładniejsze zbadanie struktury i własności astrofizycznych źródeł  oraz mechanizmów emisji fal grawitacyjnych, a także geometrii, dynamiki i ewolucji całego Wszechświata.

Badania zawarte w projekcie wymagają współpracy ekspertów z różnych dziedzin, m.in. astronomów, astrofizyków, inżynierów oraz statystyków, z ośrodków naukowych z całego świata. Konsorcjum badawcze kierowane przez prof. Bulika składa się z zespołów pochodzących z Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski. W polski projekt są zaangażowani badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, a także dwóch jednostek PAN - Instytutu Matematycznego i Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika.

Głównym celem polskich naukowców jest zbadanie astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych oraz ocena, w jakim stopniu Ogólna Teoria Względności może być testowana za pomocą teleskopu Einsteina. Ponadto prace polskiego zespołu posłużą do znalezienia najlepszej lokalizacji teleskopu, który powinien zostać zbudowany w miejscu o najmniejszym szumie sejsmicznym. Aby ograniczyć działanie szumu zakłócającego pracę detektorów, naukowcy będą również pracować nad stworzeniem systemu jego pomiaru i kompensacji. Wyniki badań pozwolą w przyszłości na wybór miejsca, w którym powstanie obserwatorium.

Prof. Tomasz Bulik

Przyszły Teleskop Einsteina