pon., 24/06/2013 - 15:35

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki – KWUMI 2013, odbywającej się 21 czerwca br. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W czasie spotkania odbyła się dyskusja na temat finansowania badań podstawowych z zakresu matematyki i informatyki poprzedzona prezentacją dyrektora NCN pt. „Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych”. Uczestnicy konferencji podnosili problemy wielkości środków na naukę i sposobów ich podziału, a także specyficznych potrzeb środowiska matematyków i informatyków. W czasie konferencji prof. Łukasz Stettner z Instytutu Matematycznego PAN przedstawił także bieżące prace Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a prof. Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego omówił działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.