wt., 02/07/2013 - 09:40

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w międzynarodowej konferencji „Finansowanie szkolnictwa wyższego – w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji”, która odbyła się w Warszawie w dniach 28-29 czerwca br.  W czasie ceremonii otwarcia referaty wygłosili m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak , Wiceminister Finansów dr Maciej Grabowski oraz Dyrektor Generalny ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Młodzieży przy Komisji Europejskiej  Jan Truszczyński. W pierwszym dniu konferencji prof. Jajszczyk był moderatorem panelu „Jak zwiększyć i poprawić finansowanie badań naukowych ze źródeł publicznych i prywatnych?”, w którym udział wzięli także: Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentujący Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Dieter Dohmen – dyrektor Institute for Education and Socio-Economic Research w Berlinie, Philippe Freyssinet – zastępca dyrektora generalnego Francuskiej Narodowej Agencji Badań Naukowych (ANR) oraz Thomas Bolli ze Szwajcarskiego Instytutu Ekonomii KOF, działającego w ramach Politechniki z Zurychu (ETH). W czasie dyskusji wskazano m.in. na znaczenie konkurencyjnego pozyskiwania funduszy, a także na wagę finansowania badań podstawowych.