pt., 26/07/2013 - 07:33

W czwartek 25 lipca br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w spotkaniu z prezesem Towarzystwa Maxa Plancka prof. Peterem Grussem. Spotkanie zorganizowała w Warszawie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Uczestniczyli w nim także prezes FNP prof. Maciej Żylicz, dyrektor NCBR prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN prof. Robert Hołyst, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej prof. Jacek Kuźnicki, prof. Tomasz Dietl z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Fizyki PAN oraz prof. Leszek Roszkowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Głównym tematem spotkania była współpraca naukowa między Niemcami a Polską, w tym wykorzystanie środków z unijnego programu Horyzont 2020. W szczególności omawiano inicjatywy typu teaming oraz twinning, w które mają być zaangażowani naukowcy z obu krajów. W czasie rozmów szukano sposobów zwiększenia konkurencyjności polskiej nauki, a także usprawnienia jej finansowania. Prof. Peter Gruss podzielił się doświadczeniami kierowanego przez niego Towarzystwa Maxa Plancka, które utrzymuje 82 instytuty prowadzące badania naukowe na najwyższym światowym poziomie. Pracownicy tych instytutów zdobyli w sumie 32 nagrody Nobla i zajmują trzecie miejsce w świecie w publikacjach w Nature (po uniwersytetach Harvarda i Stanforda).