Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych


 

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Tytuł projektu: Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych
  • Konkurs: SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r.

Celem projektu jest znalezienie produktów pochodzenia naturalnego o właściwościach, które można będzie wykorzystać w rozwoju nowych czynników terapeutycznych, przy założeniu, że te nowe związki pochodzą od dotąd nieznanych bakterii występujących w tzw. trudnych lub ekstremalnych środowiskach. Promieniowce, od dawna znane z produkcji ważnych produktów naturalnych, są wysoce różnorodną grupą mikroorganizmów obecnych w środowiskach ekstremalnych. Przykładem takiego środowiska może być najbardziej suche miejsce na Ziemi, jakim są rejony pustyni Atakama w Chile. Z kolei kwaśne gleby leśne są kolejnym z ekstremalnych i słabo poznanych środowisk zawierających dużą liczbę kwasolubnych promieniowców, z których niektóre wytwarzają związki przeciwdrobnoustrojowe. Stąd, za nadrzędny cel badań należy zaliczyć określenie fizyko-chemicznej natury tych związków oraz ich aktywność antybakteryjną skierowaną przeciw patogenom klinicznym. Projekt spełnia kryterium interdyscyplinarności badań. Porusza problemy z pogranicza: mikrobiologii (poszukiwania nowych szczepów promieniowców o nowych właściwościach antybiotycznych, oraz ich identyfikacja), chemii (analiza i zagadnienia fizykochemii powierzchni nanocząstek srebra), bioanalityki (chromatograficzna analiza uzyskanych nanocząstek za pomocą różnych sposobów detekcji) oraz medycyny (kliniczne zastosowanie). Badania zawarte w tym projekcie ukierunkowane są na aspekt biomedyczny, wnosząc równocześnie wkład w rozwój technik analitycznych, umożliwiających za pomocą wysokiej klasy aparatury symulującej błony komórkowe śledzenia wnikania i metabolizowania leków (transfer i korelacja wyników badań z in vitro do in vivo).