Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami wewnątrzkomórkowymi jak glikogen i mitochondria


 

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • Tytuł projektu: Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami wewnątrzkomórkowymi jak glikogen i mitochondria
  • Konkurs: SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r.

Propozycja tych badań wywodzi się z dwóch grup badawczych. Profesor Jerzy Duszyński wraz ze współpracownikami z Pracowni Bioenergetyki Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wnosi do projektu ekspertyzę w zakresie biochemii i biologii komórki, a profesor Robert Hołyst ze współpracownikami z Instytutu Chemii Fizycznej PAN z zakresu chemii fizycznej i fizyki. Wyważona synergia tych dwóch ekspertyz pozwoliła na zaprojektowanie doświadczeń ilościowo opisujących ruch dwóch białek (GBE1 i Drp1) w obrębie komórki in vivo, jak i ich odziaływanie in situ z makrostrukturami komórkowymi (glikogenem i mitochondriami). W badaniach użyte będą najnowocześniejsze techniki inżynierii białek czy komórkowej, jak również obrazowania ruchu w komórce, w szczególności FCS i STED.  Badania te nie tylko odpowiedzą na szereg podstawowych zagadnień dotyczących metabolizmu energetycznego, ale mogą też wyjaśnić mechanizmy powstawania niektórych chorób neurodegeneracyjnych.