Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka


 

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Stanislaw Potempa, Uniwersytet Jagielloński
  • Tytuł projektu: Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka
  • Konkurs: SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r.

Przekaz sygnału w obrębie nabłonka jest kluczowy w utrzymaniu homeostazy tkanki, jak i w stanach patologicznych. Reguluje gojenie się ran i funkcje obronne, a z drugiej strony uczestniczy w powstawaniu i metastazie nowotworów. Enzymy proteolityczne biorą udział w generacji cząsteczek sygnalnych, bezpośrednio aktywują receptory oraz wpływają na stabilność ligandów oraz wiążących je białek w środowisku. Co więcej, cząsteczki blokujące ścieżkę generacji i przekazu sygnału poprzez receptor EGF są w ostatnich latach proponowane jako nowa generacja leków przeciwnowotworowych. Projekt ma na celu analizę i charakterystykę aktywności stosunkowo mało opisanej rodziny proteaz – kallikrein, w przekazie sygnału, ze szczególnym naciskiem na szlak EGFR. Interdyscyplinarny charakter projektu jest zapewniony przez udział w jego realizacji chemików oraz biologów, co pozwoli na poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcji tych enzymów w tkance, ich struktury, specyficzności substratowej oraz zaangażowania w komunikację międzykomórkową. Interaktywna, ścisła współpraca naukowców z dwóch różnych dyscyplin naukowych umożliwi opracowanie sond molekularnych, które pozwolą na analizę aktywności proteaz w hodowlach komórkowych in vitro oraz w układach in vivo. Projekt, choć oparty na badaniach podstawowych, stworzy podstawy do aplikacyjnych badań nad zaburzeniami funkcji nabłonka, a ponadto może wpłynąć na rozwój przyszłych strategii antynowotworowych.