Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii


 

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Wróbel, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • Tytuł projektu: Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii
  • Konkurs: SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r.

W celu zidentyfikowania i potencjalnego wpływu na obwody neuronalne zaangażowane w emocjonalną modulację przetwarzania bodźców zmysłowych zespół planuje stworzyć nowy model eksperymentalny na bazie ostatnio odkrytych technik eksperymentalnych w biologii, naukach inżynieryjnych oraz neuroinformatycznych.  Aby osiągnąć ten cel, zbudowany zostanie nowe modele zwierzęce (myszy i szczurów), w których będzie można znaczyć i wyłączać znakowane genetycznie engramy neuronalne będące podstawą specyficznie wyuczonych zachowań. 

Osiągnięcie tych celów zapewni ekspercka wiedza zespołów z czterech krajowych jednostek badawczych:

– Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z doświadczeniem w dziedzinie inżynierii genetycznej, monitorowania złożonych zachowań w klatkach Inteli-Cage, mapowania populacji neuronalnych aktywowanych zachowaniem, wielokanałowych rejestracji elektrofizjologicznych ze swobodnie poruszających się zwierząt oraz analizy dużych zbiorów danych biologicznych;

– Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) z doświadczeniem w rozwoju elektroniki dla fizyki cząstek oraz neurofizjologii zbuduje wielokanałowy system do rejestracji aktywności neuronalnej u swobodnie poruszających się zwierząt;

– Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Fizyki) oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, których zadaniem będzie skonstruowanie urządzenia optoelektronicznego dla kontroli transgenicznych zwierząt wyhodowanych w Instytucie Nenckiego w oparciu o ich unikatowe doświadczenie w budowie źródeł laserowych i ich oddziaływania na media, budowie robotów medycznych, szybkiej elektroniki i jej sterowania oraz mikromechaniki.