śr., 11/09/2013 - 13:22

Z przyjemnością informujemy, że cztery międzynarodowe projekty z udziałem naukowców z Polski otrzymały granty w konkursie Spotkania kulturowe ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią HERA. Na liście laureatów znalazły się następujące projekty:

1. Wymiana kulturowa w czasach światowego konfliktu. Walczący, neutralni i skolonizowani

Kierownik polskiej części projektu: prof. Hubert van den Berg

Wnioskodawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2. Migracje muzyczne we wczesnej epoce nowożytnej

Kierownik polskiej części projektu: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska i prof. Alina Żórawska-Witkowska

Wnioskodawca: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Warszawski

3. Bliskowschodni chrześcijanie – opis i analiza wybranych wspólnot w Europie

Kierownik polskiej części projektu: dr Marta Woźniak

Wnioskodawca: Uniwersytet Łódzki

4. Zaślubiny kultur – wymiany królowych a tożsamość europejska (1500-1800)  

Kierownik polskiej części projektu: dr Almut Bues

Wnioskodawca: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie