pon., 16/09/2013 - 09:45

Dnia 11 września br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w posiedzeniu Komitetu Identyfikacyjnego Science Europe, które odbyło się w Monachium. Science Europe jest organizacją zrzeszającą europejskie instytucje finansujące badania naukowe, a także instytucje badawcze. Zadaniem komitetu identyfikacyjnego jest przygotowanie listy kandydatur na kluczowe stanowiska w organizacji, w tym członków Rady Zarządzającej, prezesa i dwóch wiceprezesów Science Europe. W spotkaniu uczestniczyło sześć następujących osób: prezes Europejskiej Fundacji Nauki (ESF), Szwed Pär Omling, dyrektor prestiżowego francuskiego Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych INSERM (l'Institut national de la santé et de la recherche médicale) André Syrota, dyrektor Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki Daniel Höchli, prezes Austriackiej Fundacji Nauki Christoph Kratky, dyrektor Science Europe Amanda Crowfoot i dyrektor NCN. Zaproponowani przez komitet identyfikacyjny kandydaci zostaną poddani głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne Science Europe.