czw., 28/11/2013 - 10:53

W dniach 7-8 listopada br. dr inż. Agnieszka Dobrowolska, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, wzięła udział w V Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się w Krakowie. Tematem przewodnim spotkania były gospodarcze i społeczne konsekwencje rozwoju przełomowych technologii oraz możliwości włączenia się Polski i regionów w globalne trendy poprzez rozwijanie lokalnych specjalizacji.

Pierwszy dzień konferencji stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wykorzystać szanse pojawiające się w związku z rozwojem przełomowych technologii m.in. dzięki rozwijaniu tzw. inteligentnych specjalizacji. Drugiego dnia Forum dyskusja koncentrowała się wokół praktycznych aspektów wspierania innowacyjnej działalności. Przedstawiciele kluczowych dla nowej gospodarki instytucji przedstawili zasady i planowane instrumenty wspierania jej rozwoju w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Dr inż. Agnieszka Dobrowolska wzięła udział w sesji poświęconej inteligentnemu rozwojowi w strategii UE, Polski i regionów, podczas której wygłosiła referat pt. „Narodowe Centrum Nauki a fundusze na badania i innowacje w nowej perspektywie finansowej UE”.